Övertyga och ta plats

Känner du att du behöver bli säkrare? Vill du utstråla pondus? Vill du kunna hantera starka män och kvinnor? Du får träna dig i att ta fram den bästa och starkaste sidan av dig när du vill bli hörd och få genomslag. Kursen kommer också att ge dig inspiration och energi till att uttrycka dig starkare.

Här är alla deltagare kvinnor, kursledaren likaså. Det är mer än detta som gör kursen unik – du kommer nämligen att träna ditt retoriska uttryck tillsammans med en grupp kvinnor, lära dig av deras exempel samtidigt som du får kraftfulla verktyg till att uttrycka dig trovärdigt och tydligt.

Om kursen

Detta är en intensiv och lärande utbildning med mycket variation: träna konkreta tekniker, göra själv, reflektera – och träna igen. Vi kommer att gå igenom retorikens alla verktyg, från inledning till avslutning och naturligtvis olika problemsituationer som du kan råka ut för. Du som går kursen kommer att bli säkrare, ledigare och mer professionell i din kommunikation. Du kommer att få veta hur du ska få genomslag i dina budskap, åsikter och argumentationer. Du får också lära dig engagera och agera på ett säkert och professionellt sätt.

Lär dig:

 • Att ta plats och påverka!
 • Använda retoriska knep för att påverka.
 • Framföra ditt budskap så att mottagaren förstår.
 • Använda ett språk som får folk att lyssna.
 • Argumentationens ABC.
 • Att bli medveten om dina förminskande signaler.
 • Några av dina viktigaste verktyg – ditt kroppsspråk och din röst.
 • Att uttrycka dig begripligt.

För dig som:

 • Vill gå stärkt från olika möten, informationer och presentationer.
 • Vill bli tydligare i ditt sätt att argumentera för din sak.
 • Vill känna att du kan hävda dig.
 • Vill kunna hantera grupper.
 • Vill få folk att lyssna.
 • Vill lyckas med presentationer och informationer inför olika grupper.

Så här får du träna:

Utbildningen består av en bra balans av teori och många praktiska övningar. Du kommer att få träna i stolen, på golvet, i gruppen för att lära dig ta plats, synas och få igenom dina förslag. Du kommer att få träna och öva så mycket som det bara går.

Förberedelse inför kurs:

Under de två dagarna får du träna på att framföra en kort argumentation eller presentation som du kan ha nytta av i eller vid sidan av ditt arbete, därför är det bra om du förbereder ett eget ämne.

Du väljer själv vad du ska tala om. Det kan vara ett festtal, ett informativt tal eller en argumentation, något du ska övertyga oss om eller något annat ämne som är aktuellt för dig.

Tips på hur du kan förbereda dig:

• Tänk igenom vad du ska prata om: ett ämne.
• Samla idéer, tankar, åsikter, fakta och argument.

Du kommer att få tid till att förbereda dig under utbildningen – så gör ingen detaljplanering!

 

Övertyga och ta plats

Känner du att du behöver bli säkrare? Vill du utstråla pondus? Vill du kunna hantera starka män och kvinnor? Du får träna dig i att ta fram den bästa och starkaste sidan av dig när du vill bli hörd och få genomslag. Kursen kommer också att ge dig inspiration och energi till att uttrycka dig starkare.

Här är alla deltagare kvinnor, kursledaren likaså. Det är mer än detta som gör kursen unik – du kommer nämligen att träna ditt retoriska uttryck tillsammans med en grupp kvinnor, lära dig av deras exempel samtidigt som du får kraftfulla verktyg till att uttrycka dig trovärdigt och tydligt.

Om kursen

Detta är en intensiv och lärande utbildning med mycket variation: träna konkreta tekniker, göra själv, reflektera – och träna igen. Vi kommer att gå igenom retorikens alla verktyg, från inledning till avslutning och naturligtvis olika problemsituationer som du kan råka ut för. Du som går kursen kommer att bli säkrare, ledigare och mer professionell i din kommunikation. Du kommer att få veta hur du ska få genomslag i dina budskap, åsikter och argumentationer. Du får också lära dig engagera och agera på ett säkert och professionellt sätt.

Lär dig:

 • Att ta plats och påverka!
 • Använda retoriska knep för att påverka.
 • Framföra ditt budskap så att mottagaren förstår.
 • Använda ett språk som får folk att lyssna.
 • Argumentationens ABC.
 • Att bli medveten om dina förminskande signaler.
 • Några av dina viktigaste verktyg – ditt kroppsspråk och din röst.
 • Att uttrycka dig begripligt.

För dig som:

 • Vill gå stärkt från olika möten, informationer och presentationer.
 • Vill bli tydligare i ditt sätt att argumentera för din sak.
 • Vill känna att du kan hävda dig.
 • Vill kunna hantera grupper.
 • Vill få folk att lyssna.
 • Vill lyckas med presentationer och informationer inför olika grupper.

Så här får du träna:

Utbildningen består av en bra balans av teori och många praktiska övningar. Du kommer att få träna i stolen, på golvet, i gruppen för att lära dig ta plats, synas och få igenom dina förslag. Du kommer att få träna och öva så mycket som det bara går.

Förberedelse inför kurs:

Under de två dagarna får du träna på att framföra en kort argumentation eller presentation som du kan ha nytta av i eller vid sidan av ditt arbete, därför är det bra om du förbereder ett eget ämne.

Du väljer själv vad du ska tala om. Det kan vara ett festtal, ett informativt tal eller en argumentation, något du ska övertyga oss om eller något annat ämne som är aktuellt för dig.

Tips på hur du kan förbereda dig:

• Tänk igenom vad du ska prata om: ett ämne.
• Samla idéer, tankar, åsikter, fakta och argument.

Du kommer att få tid till att förbereda dig under utbildningen – så gör ingen detaljplanering!

 

Ladda ner Kursinformationen som pdf