Banner image

Öppen kurs

Retorik för läkare

Var professionell och skapa tydlighet i din verbala kommunikation

 

Bli mer professionell i ditt uttryck som läkare. Att presentera budskap trovärdigt och tydligt är en konst. Retorik är en viktig pusselbit i den muntliga kommunikationen.

Att skapa en god relation, gott klimat men samtidigt kunna ge klara besked är viktigt för mottagaren. Att vara flexibel i kommunikationen utifrån situationen är A och O och då behöver vi verktyg för att lyckas med vårt budskap.

Om kursen

Kursen varvar korta föreläsningspass med korta övningar. Detta är en praktisk "hands-on" kurs där du som läkare får träna dig på två olika situationer: 1. När du bemöter och framför budskap till patient. 2. När du framför budskap i mötessituation till kollegor och andra intressenter. Du får framföra olika sorters budskap individuellt och i grupp samtidigt som du får konkret och konstruktiv feedback av kursledaren.

Du får lära dig praktiska metoder hur du på bästa sätt kan skapa öppet klimat i den kommunikativa situationen. Du får också verktyg till att vara tydlig i din roll som läkare och vara beslutsam när situationen kräver det. Dina styrkor kommer att finputsas och dina svagheter kommer att uppmärksammas och utvecklas under kursen.

Lär dig:

 • Hur du skapar ett första intryck.
 • Hur människor berörs och tar in information.
 • Hur du får fram en röd tråd i det du säger.
 • Att vara lyhörd och använda rätt lyssnarnivå.
 • Hur du hanterar frågor utifrån situation och syfte.
 • Hur du använder språket på ett professionellt sätt.
 • Att uppmärksamma dina onödiga uttryck och tics.
 • Hur du fångar intresset när du vill ta plats för det du säger.
 • Hur du upprätthåller människors intresse.
 • Att behärska tystnaden för olika situationer och syften.
 • Kroppsspråk, vilka signaler vi sänder ut, vad de betyder.
 • Kraftfulla gester som förstärker budskap och attityder.
 • Hur du använder ögonkontakten för att skapa tillit och tydlighet.
 • Inspirera och engagera.

För dig som:

 • Vill få bättre relationer i mötet med patienten.
 • Vill kunna framföra budskap tydligt på möten.
 • Vill kunna hålla intressanta och korta presentationer.
 • Vill få människor att lyssna.
 • Vill lyckas med att framföra viktig information.
 • Vill skapa trovärdighet i bemötandet.
 • Vill höja din kommunikativa kompetens.

 

2 dagar - Pris: 13 900 kr exl. moms


Anmäl dig

Kursdatum och info

09:00-16:30

13 900 kr ex. moms

Anmäl dig

Vad andra sagt om kursen

"Det viktigaste jag har lärt mig är strukturuppbyggnaden."
Goran Gajic, Norma Sweden AB

"Fantastiskt intressant ämne, skulle vilja gå även andra kurser på Retorikhuset"
Agneta Molin, Astra Zeneca

Läs flera