Banner image

Öppen kurs

Retorik för läkare

Var professionell och skapa tydlighet i din verbala kommunikation

 

Bli mer professionell i ditt uttryck som läkare. Att presentera budskap trovärdigt och tydligt är en konst. Retorik är en viktig pusselbit i den muntliga kommunikationen.

Att skapa en god relation, gott klimat men samtidigt kunna ge klara besked är viktigt för mottagaren. Att vara flexibel i kommunikationen utifrån situationen är A och O och då behöver vi verktyg för att lyckas med vårt budskap.

Om kursen

Kursen varvar korta föreläsningspass med korta övningar. Detta är en praktisk "hands-on" kurs där du som läkare får träna dig på två olika situationer: 1. När du bemöter och framför budskap till patient. 2. När du framför budskap i mötessituation till kollegor och andra intressenter. Du får framföra olika sorters budskap individuellt och i grupp samtidigt som du får konkret och konstruktiv feedback av kursledaren.

Du får lära dig praktiska metoder hur du på bästa sätt kan skapa öppet klimat i den kommunikativa situationen. Du får också verktyg till att vara tydlig i din roll som läkare och vara beslutsam när situationen kräver det. Dina styrkor kommer att finputsas och dina svagheter kommer att uppmärksammas och utvecklas under kursen.

Lär dig:

 • Hur du skapar ett första intryck.
 • Hur människor berörs och tar in information.
 • Hur du får fram en röd tråd i det du säger.
 • Att vara lyhörd och använda rätt lyssnarnivå.
 • Hur du hanterar frågor utifrån situation och syfte.
 • Hur du använder språket på ett professionellt sätt.
 • Att uppmärksamma dina onödiga uttryck och tics.
 • Hur du fångar intresset när du vill ta plats för det du säger.
 • Hur du upprätthåller människors intresse.
 • Att behärska tystnaden för olika situationer och syften.
 • Kroppsspråk, vilka signaler vi sänder ut, vad de betyder.
 • Kraftfulla gester som förstärker budskap och attityder.
 • Hur du använder ögonkontakten för att skapa tillit och tydlighet.
 • Inspirera och engagera.

För dig som:

 • Vill få bättre relationer i mötet med patienten.
 • Vill kunna framföra budskap tydligt på möten.
 • Vill kunna hålla intressanta och korta presentationer.
 • Vill få människor att lyssna.
 • Vill lyckas med att framföra viktig information.
 • Vill skapa trovärdighet i bemötandet.
 • Vill höja din kommunikativa kompetens.

 

2 dagar - Pris: 13 900 kr exl. moms


Anmäl dig

Kursdatum och info

09:00-16:30

13 900 kr ex. moms

Anmäl dig

Vad andra sagt om kursen

"Mycket duktig och kompetent kursledare"
Anna H Karlsson, Vist IT

"Jag har fått mod, höja rösten. Jag har haft roligt. "
Carina Tengner-Ek

Läs flera