Banner image

Öppen kurs

Effektiv kommunikation - Praktisk retorik

Kursen för dig som vill öka din förmåga att övertyga, argumentera
och tala för din sak

Retorik är förmågan att locka andra att lyssna på dig och övertyga åhörarna. Kursen lär dig att kommunicera framgångsrikt och fånga åhörarnas intresse, engagera dem i ämnet och behålla deras uppmärksamhet. Du kommer att lära dig både strategiska och praktiska metoder som gör att du effektivt lär dig anpassa budskap och argument till alla målgrupper i olika sammanhang. Det gör att du framför dina åsikter och ditt budskap på ett effektivare sätt!

Om kursen

Detta är en praktisk utbildning där du tränar och lär dig använda retorikens verktygslåda, världens mest framgångsrika metod inom muntlig kommunikation. Under kursen jobbar vi med olika metoder och övningarnas svårighetsgrad stegras successivt. Vi lär dig analysera och anpassa ditt budskap efter syfte och målgrupp. Bygg en tydlig talstruktur, fånga åhörarnas intresse och bibehåll deras uppmärksamhet. Kursen innehåller flera praktiska övningar där du får konstruktiv feedback enligt ett system från deltagare och kursledare samt får konkreta råd på vad du kan förbättra.

Lär dig:

 • Behärska retoriska metoder för att öka kraften i din argumentation.
 • Effektiv förberedelse och planering.
 • Kommunikationens hörnstenar (ethos, pathos och logos) 
 • Förståelse för olika argument och dess effekt.
 • Variera språket och orden på ett genomtänkt och effektivt sätt.
 • Koppla känslor till det du säger för att fånga intresse.
 • Utveckla varumärket JAG med kroppsspråk och din röst.
 • Använda retoriska mallar som stöd.
 • Att använda argumentation som bygger på människans sätt att minnas.
 • Att du är ditt viktigaste verktyg.
 • Att vara kortfattad, klar och tydlig.

För dig som:

 • Lära dig retorikens strategier för att kommunicera effektivt.
 • Använda fler verktyg ur din retoriska verktygslåda.
 • Lära dig olika metoder för att kommunicera mer framgångsrikt .
 • Få en tydlig struktur i ditt budskap.
 • Upplevas som engagerad och trovärdig.

Nytta:

Du har lärt dig flera språkliga verktyg som ökar kraften i ditt budskap. Efter kursen har du ökat förmågan att analysera retoriska situationer. Du kommer att känna dig tryggare i din kommunikation. Du har en fördjupad kunskap om hur du kan effektivisera kommunikationen med retoriken som stöd.

 

 

 

2 dagar - Pris: 9 900 kr exkl. moms

 

 


Anmäl dig

Kursdatum och info

09:00-16:30

9 900 kr ex. moms

Anmäl dig

Vad andra sagt om kursen

"Kanonbra kursledare! Gunilla gjorde så att jag ”övervann” rädslan att prata in för folk t.ex. presentationer."
Johanna, Willys Kungsbacka

"Över alla förväntningar och lite till"
Linda Persson, Hemköp Sweden Eskilstuna

Läs flera