Banner image

Det här är vi bra på!

16 år säger allt. Vi kan vår sak. Vi slänger boken och övar. Vi kryper inte – vi springer in i allt. Vi går rakt på sak och startar direkt med de praktiska övningarna. Du får uppleva hur det är att ha roligt, öva och verkligen lära sig. Du får ”råg i ryggen” oavsett vilken kurs du går. Vi gör dig redo. Du får verktyg för att möta världen utanför. En sak är säker - du kommer aldrig att ångra att du gick kurs hos oss.

Slut ögonen, ge dig hän och upplev magiska stunder.

 

Vitsord

"Ett varmt tack för två lärorika och inspirerande dagar!"
Pertti Honkanen, S:t Eskils gymnasium Eskilstuna

"Jag blev upplyst om mina brister på ett bra och trevligt sätt. Fick möjlighet träna på svagheter och ska fortsätta med det!!"
Pia Roy, Mölnlycke Health Care

"Jag har lärt mig att våga ta plats, göra mig hörd, säga ifrån och presentera mina teser retoriskt med väl underbyggda argument. "
Emma Maraschin, PTS

"Kunnig och engagerad kursledare. "
Mats Stark, Samsung Electronics Nordic AB

Läs flera