Pedagogik och kommunikation


¨

Personlig effektivitet – Företagskurs

Jobba och stressa mindre, samtidigt som du får mer gjort. Under denna kurs får du insikter och verktyg som kommer utöka utväxlingen mellan din insats och resultat.

¨

Kommunikation på arbetsplatsen – Företagskurs

Lär dig kommunicera effektivt, professionellt och förtroendeingivande på arbetsplatsen.

¨

Bemötande, kundvård och retorik- Företagskurs

Detta är kursen för dig som vill hantera olika typer av människor, skapa god kontakt och ge ett professionellt bemötande.

¨

Mötesteknik – Företagskurs

Lär dig att leda, planera och strukturera ett givande möte från början till slut.

¨

Samtalsmetodik för pedagoger – Företagskurs

Kursen vänder sig till alla som i sin professionella roll som elevcoach behöver förbättra sin personliga kommunikation i mötet med elever,

¨

Samtalsteknik – Företagskurs

Detta är kursen för dig som vill lära dig utveckla ett meningsfullt samtalsklimat inom yrkeslivet. Lär dig att fånga viktiga signaler, att lyssna aktivt och hur du hantera positiv och negativ kritik.

¨

Skriv retoriskt, säljande och övertygande – Företagskurs

Skriv säljande och övertygande. Lär dig om vad som är en bra text. På vilket sätt vi blir påverkade. Lär dig se skillnaden mellan olika typer av texter och hur du hanterar språkbruk och meningsbyggnad.

¨

Skriv så andra förstår – Företagskurs

I den här utbildningen får du lära dig hur du kan nå fram med ett budskap på bästa och enklaste sätt. Vi övar på att skriva olika typer av texter som är anpassade efter olika läsare. Vi går också igenom vad som gör en text svårläst eller lättläst.

¨

Train the trainer – Företagskurs

I denna utbildning får du lära dig att bli mer inspirerande, varierande och professionell. Du får lära dig hur du gör utbildningen positiv och lärande.

¨

Coaching

Hur kan jag som individ utvecklas mer? Med coaching kan varje person ytterligare förbättra sin roll som presentatör, talare eller utbildare.