Banner image

Vad är företagskurser?

Företagskurser är unika, anpassade och skräddarsydda för just ert behov. Retorikhuset designar kursen utifrån just ditt företags, organisations eller grupps specifika behov.

 

Som företagskurs kan ni få alla de kurser vi har i det öppna kursprogrammet som vi då justerar efter ert behov. Ni kan också få fler varianter av kurser inom kommunikation och ledarskap. Se här nedan.

Kontakta oss om ni har frågor eller funderingar. Vi hjälper naturligtvis också till om ni har egna förslag på utbildningar.

Några fördelar med företagskurs:

 • Upplägg och innehåll anpassas efter både era och deltagarnas behov.
 • Utbildarna kan använda exempel från er vardag.
 • Ni får en gemensam plattform.
 • Det blir en bra sammanhållning i gruppen.
 • Deltagarna i gruppen kan supporta varandra efteråt.
 • Det är kostnadseffektivt.
 • Det lyfter er verksamhet.

Exempel på företagskurser:

 • Retorik och argumentation
 • Retorik för chefer
 • Retorik för säljare
 • Retorik för kvinnor
 • Bemötande, kundvård och retorik
 • Kommunikation på arbetsplatsen
 • Presentationsteknik med retorik
 • Praktisk pedagogik/Train the trainer
 • Samtalsteknik
 • Mötesteknik
 • Skriv så andra förstår
 • Skriv retoriskt, säljande och övertygande
 • Röst och tal
 • Coaching